ČASOPIS ASA

Istorija časopisa

Pod nazivom “Arhitektura”, ASA izdaje svoj stručni časopis počev od 1998. godine, do danas. Prvi broj je izašao 1. januara 1998. godine. Pre toga je izlazio “Bilten” u 6 brojeva. U kontinuitetu je objavljeno 209 brojeva časopisa “Arhitektura”.

Pod nazivom “ASA” u 2019. godini Asocijacija srpskih arhitekata pokreće novi projekat časopisa, sa širom tematikom vrhunskog grafičkog dizajna, u boji.

Ciljevi izdavačkog projekta časopisa

U nameri da proširi svoje angažovanje na polju nacionalne kulture, pre svega na jačanju svesti o očuvanju kulturnih tekovina i razvoju likovnih umetnosti, Asocijacija srpskih arhitekata realizuje projekat izdavanja časopisa o arhitekturi, likovnoj umetnosti i kulturi uopšte. Naziv časopisa “ASA” prvenstveno se odnosi na tematiku iz oblasti arhitekture, urbanizma i zaštite spomenika kulture, ali u proširenom nazivu ASA ima novo značenje: Arhitektura (lat. Architectura), nauka (lat. Scientia), umetnost (lat. Ars). 

Teme kojima se bavi časopis su široke: arhitektura u njenom punom značenju koje uključuje pre svega ovu oblast posmatranu kao umetnost i arhitekte kao umetnike, a zatim i druge primenjene umetnosti uključujući: primenjeno slikarstvo, vajarstvo, industrijski i grafički dizajn, umetničku fotografiju, scenografiju, kostimografiju, ali i oblasti umetničke industrijske proizvodnje nameštaja, kao i proizvodnju umetnički primenljivih materijala: drveta, keramike, stakla, metala, tekstila, istoriju arhitekture i umetnosti i dr.

Sadržaj časopisa "ASA"

Časopis “ASA” sadrži prikaze savremene likovne umetnosti u Srbiji, sa akcentom na događanja na polju arhitekture, dizajna, pa i graditeljstva, posmatrane iz ugla savremenih stvaralaca istoričara umetnosti i likovnih i arhitektonskih kritičara. Kao takav, on je nezaobilazan za široku publiku čitalaca, ali i za uže stručne grupe arhitekata, urbanista, enterijerista, dizajnera, grafičara, industrijskih dizajnera, samostalnih primenjenih umetnika svih oblasti i profila, likovnih i arhitektonskih kritičara i ljubitelja dobre umetnosti i arhitekture.

Programska šema časopisa "ASA"

U programskoj matrici časopisa nalaze se tematske celine: kritike, predstavljanje novih projekata, velikana srpske umetnosti, analize događaja i dostignuća u zemlji i inostranstvu, intervjui sa poznatim ličnostima u zemlji i izvan nje, događaji koji su obeležili naše vreme. U časopisu su objavljeni arhitektonski projekti zajedno sa delima ostalih likovnih umetnika, prikazi arhitektonskih i drugih 

umetničkih konkursa sa nagrađenim radovima, date su analize kritičara i istoričara, pregledi događanja – izložbi, objavljenih novih knjiga na planu umetnosti i arhitekture. Takođe, tu su objavljeni tekstovi poznatih ličnosti, skice iz njihovih radnih blokova, zajedno sa citatima iz poznatih knjiga velikana umetnosti.

tematske celine

Časopis sadrži sledeće tematske celine:

Dinamika izlaženja

Predviđeno je tromesečno izdavanje časopisa “ASA”, odnosno, biće objavljena ukupno četiri broja u 2019. godini. Ova dinamika izlaženja biće nastavljena i u 2020. godini.

Architectura/Scientia/ars

časopis "asa"

Unutrašnji izgled novog, još neobjavljenog prvog broja časopisa ASA.

KAKO DA POSTANETE SARADNIK ČASOPISA?

Ukoliko želite da sarađujete u realizaciji časopisa “ASA”, pošaljite uredništvu svoje materijale: projekte, tekstove, studije na mejl adresu: asa.asocijacija@gmail.com

Sa velikom pažnjom primićemo sve vaše radove, projekte, fotodokumentacioni materijal, crteže, studije, disertacije, kritičke tekstove i prirediti ih za objavljivanje u časopisu, ukoliko se uklapaju u program i izdavačku politiku uredništva.

Primljeni radovi se ne honorišu i ne vraćaju.

KAKO DA SE PRETPLATITE NA ČASOPIS "ASA"?

Pretplatite se na časopis “ASA” i ujedno postanite član Asocijacije srpskih arhitekata – ASA uplatom članarine koja uključuje godišnju pretplatu na časopis “ASA” u iznosu 4.000 rsd na račun ASA:
205-0000000189423-45.

KAKO DA SE REKLAMIRATE U ČASOPISU "ASA"?

O reklamiranju u časopisu “ASA” pogledajte detaljan katalog na internet adresi: https://en.calameo.com/read/005846060e00fcb99e1ce

Vaša reklamna kampanja na stranama časopisa dopreće do velikog broja ciljanih potencijalnih korisnika i kupaca Vaših usluga i proizvoda. Istovremeno, pomoći ćete objavljivanje veoma vrednog časopisa.

KAKO DA POSTANETE SPONZOR ILI DONATOR ASA?

Sponzor ili donator ASA možete da postanete uplatom sponzorskih ili donatorskih sredstava na račun Asocijacije srpskih arhitekata:
205-0000000189423-45

KLUB DONATORA ASA

Kao sponzori, donatori ili nosioci reklama u časopisu “ASA” postajete član Kluba prijatelja ASA i dobijate poseban status koji vam obezbeđuje reklamno učešće u svim programima Asocijacije srpskih arhitekata: izložbama, konkursima, radionicama, okruglim stolovima, u izdavačkoj delatnosti i dr.

Zašto reklamirati u časopisu "ASA"?

Oglašavanje u časopisu “ASA” pruža jedinstvenu priliku za vlasnike brendova. Sam magazin je proizveden od strane kvalitetnog izdavača Asocijacije srpskih arhitekata sa planom da ga koristi veliki broj prestižnih, vrhunskih brendova kako bi podržao njihove reklamne kampanje. Oglašavanje u časopisu “ASA” je dokazana metoda za usmeravanje reklamnih poruka prema uspešnim kompanijama, njihovim donositeljima odluka i liderima – uticajnim kreatorima mišljenja, sa visokim prihodima i finansijskom moći. Oglašavanje u časopisu “ASA” nudi višestruke mogućnosti za ciljanje publike u neograničenom
okruženju sa inspirativnim savetima, uvidima i mnoštvom fascinantnih funkcija. Dosegnite oglase donosiocima odluka i profesionalcima širom Srbije.