CILJEVI

CILJEVI RADA ASA

Od vremena registrovanja do danas, ASA neprekidno radi na proširivanju svoje delatnosti iz oblasti arhitekture i urbanizma, kako u prostoru Srbije, tako i izvan njenih granica. Primarni ciljevi i zadaci ASA su afirmacija, zaštita i unapređenje arhitekture kao profesije i njenog statusa u okviru društvenih i kulturnih tokova u Srbiji. U ostvarivanju ovih ciljeva posebno se podrazumevaju sledeći zadaci:

• Organizovanje profesionalnog rada svojih članica u odnosu na potrebe i zahteve uređenja prostora i izgradnje za dobrobit društva;

• Negovanje i unapređenje tradicionalnih i opšte priznatih i prihvaćenih principa i vrednosti iz oblasti arhitekture i urbanizma;

• Pomaganje, podsticanje i praćenje izvršenja prava i obaveza svojih članica, posebno sa stanovišta profesionalnog kodeksa arhitekata;

• Zaštita autorskih prava svojih članica;

• Inspirisanje, pomaganje, koordiniranje i sprovođenje delatnosti iz oblasti arhitekture i urbanizma, u cilju vršenja permanentnog pozitivnog uticaj na razvoj struke, a sve to organizovanjem i sprovođenjem svih vrsta konkursa, izložbi, konferencija i seminara, izdavačke delatnosti, praćenja i prezentovanja domaćih i stranih dostignuća u oblasti arhitekture i urbanizma idr.;

• Praćenje aktuelni situacije u naučnoj sredini učestvovanjem u javnim debatama, stručnim tribinama i časopisima, te davanje kritičkog mišljenja, komentara i predloga u cilju donošenja optimalnih i održivih rešenja, primerenih realnim uslovima društva i struke;

• Praćenje i pomaganje razvoja teorije, nauke i obrazovanja iz oblasti arhitekture i urbanizma u saradnji sa naučnim i školskim ustanovama i privredom;

• Proučavanje i istraživanje dokumentacije i materijala iz domena teorije i prakse arhitekture i urbanizma;

• Vršenje stručne ekspertize i formiranje predloga iz domena svog rada;

• Dodeljivanje nagrada i priznanja za posebna dostignuća iz oblasti teorije i prakse arhitekture i urbanizma.