INICIJATIVE

PREDLOG ZA PROGLAŠENJE SPOMENIKOM KULTURE

PREDLOG ZA PROGLAŠENJE SPOMENIKOM KULTURE I STAVLJANJE NA LISTU ZAŠTIĆENIH SPOMENIKA KULTURE GRADA NOVE VAROŠI ARHITEKTONSKOG OBJEKTA DOMA KULTURE "JOVAN TOMIĆ" U NOVOJ VAROŠI AUTORA ARHITEKTE PROF. ALEKSANDRA RADOJEVIĆA I GLAVNOG URBANISTE PROF. OLIVERA MINIĆA

Asocijacija srpskih arhitekata, jedino nezavisno i prvo reprezentativno udruženje arhitekata u Srbiji, predlaže da arhitektonski objekat Doma kulture “Jovan Tomić” u Novoj Varoši, sa adresom na Trgu vojvode Petra Bojovića br.5, bude proglašen spomenikom kulture i stavljen na listu zaštićenih spomenika kulture grada Nove Varoši, iz sledećih razloga:

Arhitektonski objekat Dom kulture “Jovan Tomić” u Novoj Varoši, sagrađen je prema idejnom arhitektonskom projektu istaknutog velikana srpske arhitekture arhitekte prof. Aleksandra Radojevića i glavnog urbaniste prof. Olivera Minića. Svečano je pušten u rad 08. februara 1969. godine i od tada do danas predstavlja centralno mesto okupljanja i događanja u kulturi Nove Varoši.

Zgrada je projektovana kao savremen objekat pročišćene estetike, prefinjene upotrebe prirodnih arhitektonskih materijala, sa posebnom pažnjom posvećenom funkcionalnom karakteru sadržaja. Davnih šezdesetih, ova zgrada je bila daleko ispred svoga vremena, kako u estetskom tako i u pogledu jednostavne kompozicije, koja ostvaruje ambijent gde je omogućeno svakodnevno vršenje svih kulturnih događanja grada.

Tačno 50 godina posle otvaranja, u savremenim uslovima, ovo arhitektonsko zdanje i dalje zadovoljava svoju osnovnu funkciju nosioca programa na polju kulture i umetnosti. U isto vreme, u arhitektonsko-građevinskom smislu, dom kulture je ostao gotovo nepromenjen u odnosu na svoj prvobitni izlgled. Ovo pokazuje koliko je arhitektonski projekat doma kulture u Novoj Varoši bio ispred svog vremena i kao takav preživeo decenije svakodnevne upotrebe i, neoštećen, u gotovo savršenom izvornom stanju i danas predstavlja centar događanja gradske zahednice.

Zbog svega gore navedenog, da bi i u narednim decenijama sačuvali izvorno arhitektonsko stanje ovog objekta i sprečili eventualne njegove zloupotrebe u građevinskom i funkcionalnom pogledu, čvrsto predlažemo da arhitektonski objekat Dom kulture “Jovan Tomić” u Novoj Varoši bude bezrezervno stavljen na listu zaštićenih spomenika kulture grada Nove Varoši.

Slobodan Maldini, d.i.a,
zastupnik Asocijacije srpskih arhitekata

Inicijativa za podizanje replike Spomenika

Inicijativa za podizanje replike Spomenika kralju Petru Prvom i Aleksandru Prvom kralju Jugoslavije koji se nalazi u Parizu na Skveru Aleksandra Prvog kralja Jugoslavije

Poštovani predsedniče Makron,

Kao zastupnik dole potpisane Asocijacije srpskih arhitekata, najstarijeg reprezentativnog nacionalnog udruženja arhitekata u Srbiji koji ima tradiciju od 1890. godine, ovim putem Vas molim da u agendu Vaše posete Srbiji unesete i razgovor o realizaciji inicijative koju pokreće Asocijacija srpskih arhitekata za podizanje replike Spomenika kralju Petru Prvom i Aleksandru Prvom kralju Jugoslavije koji se nalazi u Parizu na Skveru Aleksandra Prvog kralja Jugoslavije, u Beogradu u centru grada.

Spomenik je 1936. godine podigla Francuska u znak zahvalnosti i sećanja na žrtve koje je u Prvom svetskom ratu podnela Srbija, kao zemlja saveznica Francuskoj. Spomenik je izradio francuski skulptor Maxime Real del Sarte.

Inicijativi Asocijacije srpskih arhitekata pridružuje se grupa srpskih vajara i umetnika koji žive u Parizu i Beogradu u želji i nameri da izrade kalup i odliju repliku ovog spomenika i podignu je u prestonici Srbije.

Želja nam je da realizacijom ovog projekta još više približimo Srbiju i Francusku i produbimo tesne veze dva naroda stvorene u godinama Velikog rata.

Zbog svega gore navedenog, molimo Vas da podržite ovaj projekat i da o njemu razgovarate sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tokom Vaše posete Beogradu.

Za sve detalje vezano za projekat, molimo Vas da kontaktirate zastupnika Asocijacije srpskih arhitekata arhitektu Slobodana Maldinija.

Srdačan pozdrav,

Slobodan Maldini, d.i.a,
zastupnik Asocijacije srpskih arhitekata