ISTORIJAT

ASA je najstarije, prvo reprezentativno udruženje arhitekata u Srbiji, sa tradicijom udruženja arhitekata počev od 1890. godine

ISTORIJAT ASA

OSNOVNA NAČELA ASOCIJACIJE SRPSKIH ARHITEKATA – ASA

ASOCIJACIJA SRPSKIH ARHITEKATA (ASA) osnovana je 2010. godine kao savez arhitekata i svih drugih lica ili institucija koje se bave problemima arhitekture. Nastala je kao plod saradnje i udruživanja četiri registrovana arhitektonska udruženja:

ASOCIJACIJA SRPSKIH ARHITEKATA JE UDRUŽENjE KOJE OBUHVATA NAJZNAČAJNIJE SRPSKE ARHITEKTE, O KOJIMA NIJE POTREBNO POSEBNO PISATI, JER NjIHOVO IME GOVORI SVE

ISTAKNUTI ARHITEKTI ČLANOVI ASA

1. Bogdan Bogdanović +
2. Aleksandar Đokić +
3. Mihailo Čanak +
4. Đorđe Zloković +
5. Ivan Antić +
6. Đorđe Zloković +
7. Branislav Jovin +
8. Marija Jovin +
9. Milan Pališaški +
10. Božidar Bata Janković +
11. Dušan Krstić +
12. Vukota Vukotić +
13. Mihajlo Mitrović +
14. Dr Zoran Manević
15. Aleksandar Radojević
16. Mario Jobst
17. Miloš Stanković
18. Slobodan Dragović
19. Miodrag Živković
20. Branislav Milenković
21. Predrag Peđa Ristić
22. Dimitrije Mladenović
23. Milan Lojanica
24. Petar Arsić

25. Spasoje Krunić
26. Mirjana Lukić
27. Milan Miodragović
28. Hranislav Anđelković
29. Milorad Jevtić
30. Miroslav Krstonošić
31. Vladimir Blažin
32. Nikola Stipac
33. Predrag Đaković
34. Aleksandar Stjepanović
35. Živojin Bata Kara-Pešić
36. Stojan Maksimović
37. Andrija Markuš
38. Jovan Zabukovec
39. Aleksandar Kadijević
40. Mustafa Musić
41. Slobodan Maldini
42. Stevan Žutić
43. Marjan Čehovin
44. Dejan Babović
45. Marjan Rajković
46. Vladimir Macura
47. Anja Ivana Milić
48. Miloš Pavlović

49. Slobodan Jovanović
50. Dragana Vasilski
51. Ivan Mišković
52. Aleksandra Saša Gavrić
53. Iva Mišković
61. Velimir Ćerimović
62. Radosav Zeković
63. Marin Rajković
64. Miodrag Jovanović
65. Ružica Jovanović
66. Slobodan Jovanović
67. Branislav Adžić
68. Zoran S. Jovanović
69. Dobrica Radivojević
70. Saša Buđevac
71. Dragan Živković
72. Mirjana Baračkov
73. Milun Stambolić
74. Slobodan Dragović
75. Slobodan N. Ilić
76. Predrag Vertovšek
77. Mirjana Gruber
78. Jugoslav Janjić
79. Bojan Zabukovec

NOSIOCI POVELjE ZA ŽIVOTNO DELO ASOCIJACIJE SRPSKIH ARHITEKATA SU SLEDEĆI DOAJENI SRPSKE ARHITEKTURE:

1. Mihajlo Mitrović +
2. Stojan Maksimović
3. Nedeljko Tomanović
4. Milan Lojanica
5. Mario Jobst
6. Spasoje Krunić

7. Dušan Krstić
8. Branislav Jovin
9. Mihailo Čanak
10. Aleksandar Radojević
11. Miroslav Krstonošić
12. Vladimir Blažin

13. Nikola Stipac
14. Đorđije Minjević
15. Slobodan Dragović
16. Predrag Đaković
17. Mirjana Lukić
18. Petar Arsić

NOSILAC NAGRADE ASA “NIKOLA DOBROVIĆ”:

1. Spasoje Krunić (2013)