O NAMA

MI SMO ASA

OSNOVNA NAČELA ASOCIJACIJE SRPSKIH ARHITEKATA – ASA

Otvaranje arhitekture prema kulturi nudi izvesne pogodnosti, ali stvara i obaveze. Pogodnosti su, najpre, u sferi zaštite individualnog delovanja arhitekte, zaštite autorskih prava i pomoći države u plaćanju doprinosa iz radnog odnosa. Obaveze su: održavanje statusa arhitekte umetnika, što podrazumeva kontinualno javno izlaganje projekata, učešće na stručnim konkursima, realizaciju autorski potpisanih objekata.

Samo u toku 2018. godine naši članovi su realizovali više od 1.500 različitih projekata: arhitektonskih ostvarenja, izložbi, predavanja, prezentacija, intervjua, radionica, naučnih radova, kritičkih tekstova i drugih vidova umetničkog i drugog izražavanja u kulturi!

 

OPŠTI KARAKTER UDRUŽENjA ASA

ASA je jedino nezavisno udruženje arhitekata u Srbiji. Većina drugih udruženja arhitekata rade pod kapom Udruženja arhitekata Srbije i Inženjerske komore.

ASA je jedino udruženje arhitekata umetnika – stvaralaca na polju kulture. Ostala udruženja su po programima okrenuta arhitektima kao inženjerima i urbanistima.

ASA je nastala kao zamena za bankrotirani Savez arhitekata Srbije – SAS 2010. godine, na osnovu nastavljene tradicije Kluba arhitekata (osnovanog 1923, zatim drugi put 1997, pa potom 2007). Asocijacija srpskih arhitekata osnovana je godinu dana pre osnivanja Udruženja arhitekata Srbije – UAS-a, čiji su osnivači svojevremeno bili i osnivači bankrotiranog Saveza arhitekata Srbije SAS-a. Dakle, kao najstarije reprezentativno udruženje arhitekata u Srbiji, Asocijacija srpskih arhitekata – ASA baštini doprinose svih ranijih arhitektonskih organizacija. Otuda je uz logo ASA-e dodana i brojka 1890, što je godina osnivanja Udruženja srpskih inženjera i arhitekata.

Karakter ASA (kao i ranijeg Kluba arhitekata) oslonjen je na interese članova koji plaćaju članarinu. ASA je otvorena za sve arhitekte, ali joj nije cilj masovnost, ubrajanje u članove i onih arhitekata koji ne plaćaju članarinu.

Računajući da je interes članova ASA u sferi kulture, sve aktivnosti su takvog karaktera, pa je ASA prihvaćena kao jedna od 16 umetničkih udruženja (ULUS, ULUPUDS, UDUS itd.)

Upravni odbor ASA je i kontrolni i izvršni organ, a odgovorna ličnost u svakom smislu je zastupnik ASA. Za sve administrativne poslove u realizaciji programa zadužen je zastupnik ASA, čije je ime deponovano u Registru udruženja APR-a.

Predsednik ASA je prvi među jednakima u Upravnom odboru i sam ne donosi odluke, već se sve odluke o aktivnostima donose u UO većinom glasova prisutnih članova. Zastupnik ASA, odgovoran za finansijsko poslovanje, vlastan je da prihvata realno moguće odluke, i odbije one koje zahtevaju za svoju realizaciju sredstva koja ASA nema.

MI SE ZALAŽEMO ZA:

Suprotno interesima investitorskog urbanizma koji je ukorenjen kod nas, ASA svoje aktivnosti usmerava na zaštitu nacionalnih kulturnih dobara, pre svega arhitektonskih objekata novije istorije Srbije.

Svojim delovanjem ASA se opredelila za rad u korist društva, a ne kapitala. Time je njena društvena uloga još značajnija.

ASA se bavi arhitektonskom kritikom loših rešenja u srpskoj arhitekturi i urbanizmu i zalaže se za fundamentalne i korisne opšte kulturne ciljeve našeg društva.

Zbog angažovanog pristupa arhitekturi kao kulturnoj tekovini, postojali su i postoje pokušaji da se ASA ukloni sa savremene arhitektonske scene u Srbiji. Bez obzira na njih, ASA će i dalje ostati posvećena isključivo opštem društvenom interesu. U borbi za očuvanje srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta sadržanog u spomenicima kulture, prvenstveno na polju arhitekture, ASA će i dalje biti beskompromisan borac.

Smisao i cilj naše organizacije je da naši arhitekti mogu da kažu ono što misle, a da se pritome ne plaše da će ih neko sprečiti da obavljaju posao za koji su stručni. Kao takva, ASA je nemerljivo značajna za našu kulturu i naše društvo uopšte.

Naš tim

Naš tim vode istaknuti srpski arhitekti

Slobodan Maldini

zastupnik udruženja

Slobodan Maldini (r. 1956) arhitekta, umetnik i teoretičar arhitekture. Značajan predstavnik alternativne arhitekture u Srbiji. Napisao “Enciklopediju arhitekture” u 7 tomova, sa preko 40.000 odrednica. Među ostalim izdanjima su: “Senke bogova”, “Istorija srpske umetnosti XVIII-XXI vek”. Bio je višegodišnji profesor Novosadskog Univerziteta.

Dr. Zoran Manević

osnivač udruženja i predsednik upravnog odbora

Zoran Manević (r. 1937) jedan je od najpoznatijih srpskih istoričara arhitekture. Osnivač je Salona arhitekture (1974) kao i Kluba arhitekata (1997) koji 2010. prerasta u Asocijaciju srpskih arhitekata. Osnivač, vlasnik i glavni i odgovorni urednik časopisa Arhitektura koji od 1998. izlazi najpre kao mesečnik (oko 100 brojeva), a potom kao dvomesečnik.

Miloš Stanković

predsednik izvršnog odbora

Miloš Stanković, značajan srpski arhitekta, profesionalnu karijeru proveo u preduzeću “Energoprojekt, gde je 2001-2002 i 2004. bio direktor preduzeća Energoprojekt, Urbanizam i arhitektura a.d, 2004-2007 glavni arhitekta Biroa 4, Energoprojekt, Urbanizam i arhitektura.

Prof. Aleksandar Radojević

predsednik umetničkog saveta udruženja

Aleksandar Radojević (r. 1934) od 1963. do 2002. bio je zaposlen na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, na kojem je izabran u zvanje redovnog profesora 1985. Tokom radnog veka specijalizovao je arhitekturu u Londonu (1965), na Moskovskom arhitektonskom institutu (MARHI), Moskva (1974) i u Meksiko sitiju (IMCE, 1980-1981).